JAK DOKAPITALIZOWAĆ SPÓŁKĘ Z O.O. ?

1. Podnosząc kapitał zakładowy. W zależności od tego, jak skonstruowana jest umowa spółki, wymaga to tylko pisemnej uchwały wspólników lub notarialnej zmiany umowy, a następnie rejestracji w KRS.

a) jeżeli już masz odpowiednie postanowienia w umowie spółki i wymagana jest tylko pisemna uchwała wspólników:

- skorzystaj z generatorów formularzy KRS pozwalających na łatwe sporządzenie wymaganych zgłoszeń do rejestru (KRS-Z3)

b) jeżeli umowa spółki nie przewiduje podwyższania kapitału zakładowego bez notarialnej zmiany umowy:

- skorzystaj z generatora umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i stwórz umowę dającą m.in. możliwość prostego i taniego regulowania wysokości kapitału zakładowego

Czytaj więcej na temat dokapitalizowania spółki z o.o.

 

NOWOŚCI W PRAWIE NA ROK 2016

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowościami w przepisach prawnych w roku 2016.

 

W artykule dowiesz się m.in. na temat zmian:

- w kodeksie pracy

- prawie restrukturyzacyjnym

- prawie upadłościowym

- prawie podatkowym

- postępowaniem przed Rzecznikiem Finansowym


pobierz nowości

   

OBOWIĄZEK ZMIANY POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) W KRS - INSTRUKCJA

 

Od 1 grudnia 2014r. obowiązują nowe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadzają one nie tylko uproszczone zasady rejestracji spółek ale i zmiany w zakresie uwidaczniania w rejestrze przedmiotu prowadzonej działalności. Zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy w rejestrze przedsiębiorców zamieszcza się przedmiot działalności według PKD - nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Podmioty już wpisane do rejestru KRS mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu w zakresie przedmiotu działalności

Więcej…

 

JAK ZŁOŻYĆ OFERTĘ PRZETARGOWĄ POMIMO NIESPEŁNIANIA PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ?

Podmiot zainteresowany uzyskaniem zamówienia publicznego (dalej wykonawca) bierze udział w procedurze rozpisanej przez podmiot (dalej zamawiający) zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP).

Procedura „przetargowa”  ma na celu wyłonienie wykonawcy, który:

  • po pierwsze  złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zamówienia,
  • po drugie  daje rękojmię jego należytego wykonania.

pobierz instrukcję w wersji PDF

   

Strona 1 z 4

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>